ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง

Pronunciation 
     
การพูดภาษาอังกฤษ ให้เป็นที่เข้าใจนั้น ต้องมีการออกเสียงให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดออกเสียงนี้ช่วยท่านได้ ครับ
จุดประสงค์ : เก่งภาษา.คอม
*** ยังไม่เรียบร้อยนะครับ กำลังพัฒนาระบบ ในส่วนนี้ครับ ***
...Free
...Free
...Free
...Free
...Free
...Free
...Free
...Free
...Free
...Free
11.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 11
12.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 12
13.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 13
14.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 14
15.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 15
16.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 16
17.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 17
18.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 18
19.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 19
20.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 20
21.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 21
22.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 22
23.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 23
24.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 24
25.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 25
26.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 26
27.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ 27
28.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 28
29.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 29
30.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 30
31.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 31
32.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ 32
33.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 33
34.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 34
35.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 35
36.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 36
37.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 37
38.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 38
39.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 39
40.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ 40
41.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 41
42.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 42
43.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 43
44.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 44
45.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 45
46.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 46
47.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 47
48.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 48
49.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษที่ 49
50.แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ 50
   Copyright 2004 © kengpasa.com All Right Reserved. E-mail :
 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,