ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   

2.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.figure out
.

2.take in
.

3.look through
.

4.hold on
.

5.go over
.

6.get in touch with
.

7.give in
.

8.think of
.

9.well-to-do
.

10.run into
.

คิดออก , แก้ไขได้ , คำนวณ
.


หลอกต้ม , โกง, รับไว้

ตรวจ , ศึกษา
.


จับไว้แน่น , ยึด
.


ทบทวน , ทำซ้ำ

ติดต่อ , สัมพันธ์ , พบปะ
.


ยอมแพ้
.


คิดถึง , จำได้ , ความเห็น

รวย
.


พบโดยบังเอิญ
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. ขณะนี้ผมกำลังคำนวณภาษีเงินได้ของผมอยู่Now I am figuring out my income tax.
2. พวกเราถูกโกงโดยคนขี้โกงคนนั้นWe were all taken in by that swindler.
3. จงศึกษาทบทวนสมุดจดบันทึกของคุณก่อนการสอบLook through your notes before the examination.
4. จับมือฉันให้แน่น เวลาเดินข้ามถนนHold on to my hand while we cross the street.
5. ผมต้องการให้คุณพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งI want you to go over it again.
6. เขาสัญญาว่าจะติดต่อกับผมทันทีที่เขากลับจากอุบลHe promised to get in touch with me as soon as he returned from Ubon.
7. โจรถูกบังคับให้ยอมจำนนThe robbers were forced to give in.
8. คุณมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้What do you think of this car?
9. มองดูบ้านที่หล่อนซื้อไว้สิ หล่อนจะต้องเป็นคนร่ำรวยแน่Look at the house she's bought! She must be well-to-do.
10. ผมพบเพื่อนเก่าคนหนึ่งโดยบังเอิญเมื่อวันก่อนI run into an old an old friend the other day.

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,