ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   

4.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.for good
.

2.get through
.

3.get ready
.

4.pick out
.

5.clear out
.

6.get over
.

7.get out of hand
.

8.carry away
.

9.carry over
.

10.work out
.

ตลอดไป , ถาวร ,
ไม่กลับมาอีก .


สอบผ่าน , ทำเสร็จ

เตรียม
.


เลือก ,คัด
.


เก็บ(โต๊ะ),หนีไป ,ออกไป(ไล่)

หาย(เจ็บไข้) , สำเร็จ , ชนะ
.


ควบคุมไม่ได้ , อาละวาด
.


ทำให้ลืมตัว , สะกด ,
นำไปพาไป


สืบต่อ , ต่อเนื่อง
.


หมดแรง ,ได้ผล, คิดได้
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. หลังสงคราม เขาตัดสินใจอยู่ประเทศไทยตลอดไปAfter the war he decided to live in Thailand for good.
2. ผมสอบผ่านทุกวิชา ยกเว้นชีววิทยาI got through every subject except biology.
3. เตรียมตัวไปดูหนังกันเถอะPlease get ready for going out to a movie.
4. เธอไปด้วยกับผมเพื่อช่วยเลือกซื้อเสื้อชุดใหม่She is going with me to help me pick out a new suit.
5. เขาเอาของออกจากโต๊ะหมดเมื่อเขาย้ายไปเรียนชั้นอื่นHe cleared out his desk when he was moved to another class.
6. กินเวลาตั้ง 3 สัปดาห์กว่าฉันจะหายจากหวัดIt took me three weeks to get over my cold.
7. ม้ากำลังวิ่งเตลิดเปิดเปิงThe horses are getting out of hand.
8. ความงามของเธอทำให้ผู้ชมหลงThe audience was carried away by her charm.
9. ประเพณีนี้ได้สืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีThe tradition has been carried over for many years.
10. วันนี้ผมเหนื่อยจริง ๆI am quite worked out today.

   เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,