ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   

6.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.break down
.

2.call up
.

3.settle up
.

4.on the spot
.

5.leave behind
.

6.put up
.

7.carry through
.

8.look away
.

9.take to task
.

10.at once
.

ป่วย , เสีย(เครื่อง),ล้มเลิก
.


โทรศัพท์

ชำระบัญชี
.


ตกที่นั่งลำบาก,ทันที
.


ทอดทิ้ง , ลืม

สร้าง , ค้างแรม
.


ดำเนิน , ช่วย(ให้สำเร็จ)
.


เมินหน้าหนี

เล่นงาน , ตำหนิ
.


ทันที ,ฉับพลัน
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. รถผมเสียมาสองวันแล้วMy car broke down two days ago.
2. ผมจะโทรศัพท์ถึงคุณตอนประมาณบ่าย 4 โมงเย็นI'll call you up about four o'clock in the afternoon.
3. ลูกหนี้ของฉันโทรศัพท์มาบอกว่าเขาจะมาชำระบัญชีสัปดาห์หน้าMy debtor telephoned to say that he would come in next week and settle up.
4. ผมพบเขาที่นั้นโดยไม่คาดฝันมาก่อนI met him on the spot unexpectedly.
5. เราอยู่ระหว่างการเดินทางเมื่อมาพบว่าเราไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยWe were on our way when we discovered that we had left behind our luggage.
6. เขากำลังจะสร้างบ้านใหม่หลายหลังที่ถนนสายนี้They are going to put up several new houses on this street.
7. ฉันจะพาคุณให้พ้นความยากลำบากทั้งปวงได้อย่างปลอดภัยI'll carry you though all difficulties safely.
8. เธอเมินหน้าหนีเมื่อมองเห็นหนูตัวนั้นShe looked away when she saw that rat.
9. เขาเล่นงานผมเพราะละเลยต่อหน้าที่He took me to task for neglecting my duties.
10. กรุณาส่งข่าวนี้ให้เธอทราบทันทีPlease foward this message to her at once.

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,