ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   

7.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.throw up
.

2.think about
.

3.stand out
.

4.out of order
.

5.on one's own
.

6.look after
.

7.stand by
.

8.die away
.

9.tear down
.

10.stop over
.

อาเจียน , ลาออก , เลิก
.


ใคร่ครวญ , พิจารณา

เด่น , สะดุดตา
.


ชำรุด , เสียหาย ,
ใช้การไม่ได้


ตามลำพัง , เป็นอิสระ

ดูแล , ระวัง
.


เตรียมพร้อม , ช่วยเหลือ
.


เบาลงเมื่อห่างไป , จางหาย

แล่นด้วยความเร็ว , รื้อถอน
.


แวะพัก , หยุดชั่วคราว
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. คนไข้ทานยา แต่อีก 1 นาทีต่อมาก็อาเจียนออกThe patient took the medecine but threw it up a minute later.
2. ผู้จัดการจะพิจารณาข้อเสนอของคุณ และจะให้คำตอบในวันพรุ่งนี้The manager will think about your proposal and give you his decision tomorrow.
3. เครื่องหมายบอกทางบนถนนอ่านได้ง่าย เพราะตัวหนังสือที่เขียนไว้เห็นชัดเจนดีThe road sign is easy to read : the words stand out well.
4. ตู้เย็นของพวกเราเสียOur refrigerator is out of order.
5. ผมต้องการจะเป็นอิสระI want to be on my own.
6. เพื่อนบ้านของผมสัญญาจะดูแลพวกเด็ก ๆ ให้ระหว่างผมไม่อยู่My neighbor has promised to look after the children while I am away.
7. เรืออีกลำหนึ่งคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ ๆAnother ship stood by.
8. เสียงเห่าของสุนัขจากหายไปในอากาศThe howl of the dog died away in the air.
9. เขาวิ่งเร็วจี๋ไปตามถนนเพื่อไปขึ้นรถเมล์ที่กำลังจะออกHe tore down the road to catch the departing bus.
10. ระหว่างทางไปญี่ปุ่น เครื่องบินแวะพักที่ฮ่องกงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงOn the way to Japan, the plane stoped over in Hong Kong for an hour.

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,