ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   

9.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.cut out
.

2.come up
.

3.run off
.

4.hand down
.

5.put away
.

6.put on
.

7.run through
.

8.run down
.

9.think up
.

10.keep out
.

หยุด , เลิก , ชนะ
.


ปรากฎ , เข้ามาหา , เข้าใกล้

พิมพ์ , ขับไล่ ,วิ่งหนี

สืบต่อ , ตกทอด
.


วางไว้ที่ประจำ , กิน-ดื่ม

สวม , แสร้ง, เปิด,แสดง
.


แทงทะลุ , ผลาญ , ทบทวน
.


หมดแรง , เสีย

คิดขึ้นเอง , หาวิธี
.


อยู่ให้ห่าง
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. พวกเราหยุดการคุยกันเถอะLet's cut out the talking.
2. ปัญหานั้นได้นำมาถกเถียงกันระหว่างการประชุมThat question came up during the metting.
3. ผมตั้งใจจะพิมพ์หนังสือของผมสัก 1000 เล่มในการพิมพ์ครั้งแรกI intend to run off 1000 copies of my book on the first edition.
4. เมื่อศาลฎีกาพิพากษาลงโทษแล้ว คดีเป็นอันยุติWhen the Supreme Court hands down a verdict of guilty the case is final.
5. โปรดเอาหนังสือของฉันเก็บไว้ในตู้หนังสือตามเดิมPlease put my book away in the bookcase.
6. เขาสวมหมวกของเขา แล้วก็ออกไปข้างนอกHe put on his hat and went out.
7. ฉันจะทบทวนบทละครอีกครั้งหนึ่งI shall run though the scene once more.
8. วันนี้คุณรู้สึกอ่อนเพลียหรือDo you fill run down today?
9. คิดหาอะไรที่พอจะให้พวกเด็ก ๆ ได้เล่นThink up something for the children to play.
10. ป้ายตรงประตูเขียนไว้ว่า ห้ามเข้าThe sign on the door read,"Keep out!"

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,