ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

12.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.mull over
.

2.put into practice
.

3.stand up for
.

4.watch out,
look out for

5.bird in hand
.

6.make sense
.

7.go off the deep end
.

8.birds of a feather
.

9.eat out
.

10.A little bird
.

ขบคิด, ครุ่นคิด, พิจารณา
.


ลงมือปฏิบัติจริง ,นำออกใช้ี่

ปกป้อง , ยืนหยัด , แก้เผ็ด
.


ระมัดระวัง
 .


สิ่งที่มีอยู่ย่อมมีค่ากว่า

มีเหตุผลที่ถูกต้อง
และสมควร


รู้สึกหดหู่,ทำอะไรรุนแรง
โดยไม่คิดก่อน

คนพวกเดียวกัน ,
ประเภทเดียวกัน


ทานอาหารนอกบ้าน
.


คนแอบให้ข่าว(ไม่เผยตัว)
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. เธอพิจารณาข้อเสนอแนะ และในที่สุดก็รับไว้She mulled over the offer and finally accept it.
2. การนำทฤษฏีไปใช้เป็นอีกเรื่องหนึ่งIt is another thing to put theoties into practice.
3. ทอมยืนหยัดอยู่กับผม เมื่อตอนที่ผมถูกวิพากษ์วิจารณ์Tom stood up for me when I was being criticized.
4. คุณต้องคอยระวังขโมยในหมู่บ้านนี้ทุกคืนYou have to watch out for the thieves in this village every night.
5. นกที่จับได้แล้วหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับนกที่ยังอยู่ในพุ่มไม้สองตัวA bird in hand is worth two in the bush.
6. ไม่มีเหตุผลเลยที่จะให้ไม้ขีดไปแก่เด็กเพื่อเอาไปเล่นDoes it make sense to give matches to children to play.
7. พ่อเตือนลูกสาวของเขาไม่ให้แต่งโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนThe father warned his daughter not to go off the deep end and get married.
8. พวกเขาทั้งสองเป็นคนจำพวกเดียวกันBoth of them are birds of a feather.
9. คุณรับประทานอาหารนอกบ้านเสมอDo you always eat out?
10. มีคนมากระซิบบอกผมว่าคุณกับสมศรีจะแต่งงานกันA little bird told me that you and Somsri are going to get married.

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,