ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

16.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.lay off
.

2.make eye at
.

3.fall asleep
.

4.beat around the bush
.

5.give someone a
hard time

6.out of the woods
.

7.run errands
.

8.take a person at
his word

9.smell a rat
.

10.dash out
.

ให้ออก, ปลด, พักงาน,
หยุดงาน

เล่นหูเล่นตา

เผลอหลับไป
.


พูดอ้อมค้อมม, พูดกวน
 .


สร้างความลำบากใจให้

พ้นขีดอันตราย ,
พ้นความลำบาก


ออกไปทำธุระส่วนตัว,
เดินหนังสือ,รับใช้

คำพูดที่เชื่อถือได้

ได้เค้า,เริ่มสงสัย(ว่าทำผิด)
.


จะต้องรีบไป,เผ่น
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. โรงงานต้องปลดคนงานออก 20 คน เพราะธุรกิจตกต่ำลงอย่างทันทีทันใดThe factory had to lay off twenty workers because of a sudden slump in business.
2. เขาชอบเล่นหูเล่นตากับลูกค้าHe likes to make eyes at his customers.
3. เขาหลับไปในระหว่างที่เรากำลังสนทนาHe fell asleep in the middle of our conversation.
4. โปรดอย่าพูดอ้อมค้อมPlease do not beat around the bush.
5. พวกนักเรียนที่ขี้เกียจทำให้ครูเกิดความหนักใจLazy students always give the teacher a hard time.
6. พวกเรายินดีมากที่เขาพ้นขีดอันตรายแล้วWe are glad that now he is out of the woods.
7. เขาชอบรับใช้เพื่อนบ้านของเราHe like to run errands for all our neighbors.
8. พวกเราเชื่อถือคำพูดของเขาได้We take him at his word.
9. ตำรวจเริ่มสงสัยแล้ว เมื่อได้ฟังเรื่องจากชายคนนั้นThe police smelled a rat when they heard the man's story.
10. ฉันลืมซื้อของบางอย่างดังนั้นฉันจึงข้องรีบออกไปตลาดI forgot to buy something, so I dashed out to the market.

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,