ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Idioms    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

19.ฝึกจดจำสำนวน
  จงคลิกเมาท์รูปบนสีเหลี่ยมสีชมพู แล้ว กดค้างไว้ ( Drag) ลากไปวางไว้ที่ช่องสีเหลี่ยมสีฟ้า ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 

    

        

           ทำข้อสอบให้ครบ 10 ข้อก่อนนะครับ แล้วค่อยกด "ตรวจ" เพื่อดูผล  กด "ลองใหม่" เพื่อฝึกฝนอีีกรอบ
                                               

1.end up
.

2.gift of gab
.

3.go on
.

4.pop the trunk
.

5.fly in the ointment
.

6.crack a book
.

7.back the wrong horse
.

8.for the birds
.

9.in charge of
.

10.look down upon
.

ทำให้จบ, ลงท้าย, สุดท้าย
.


พรสวรรค์ในการพูดคุย,พูดเก่ง

ทำต่อไป
.


เปิดที่เก็บของท้ายรถ
 .


เรื่องเล็กน้อยที่ทำให้หมดสนุก,
ข้อเสียเล็กน้อย

กางหนังสือออกอ่าน
.


สนับสนุนคน-ฝ่ายผิด ฝ่ายที่แพ้
.


ไม่มีราคา, ถูกมาก,
ไม่สนุก,น่าเบื่อ


ผู้รับผิดชอบ, จัดการ , ดูแล
.


ดูถูก,มองอย่างดูถูก
.

ตัวอย่าง และ คำแปล (วางเมาท์ที่รูป  คำแปลจะปรากฎออกมา)

1. ในที่สุดพวกเขาลงเอยด้วยการเป็นศัตรูกันThey finally ended up enemies.
2. ธิดาเป็นคนพูดเก่งThida has the gift of gab.
3. ผมบอกให้เขาอ่านต่อไปI told him to go on reading.
4. กรุณาเปิดที่เก็บของท้ายรถด้วยPlese pop the trunk.
5. มีจุดบกพร่องอะไรบ้างหรือไม่Isn't there any fly in the ointment?
6. เขาไม่ได้อ่านหนังสือจนกระทั้งถึงคืนก่อนสอบHe did not crack a book until the night before the exam.
7. คราวหน้าฉันจะไม่สนับสนุนคนที่จะพ่ายในที่สุดNext time I shall not back the wrong horse.
8. คุณคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื่อหรือDo you think history is for the birds?
9. ใครเป็นผู้ดูแลบริษัทในขณะที่ผู้จัดการไม่อยู่Who is in charge of the company while the manager is away?
10. เราไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาดูเหมือนจะมองอย่างดูถูกเหยียดหยามWe don't like him because he seems to look down upon us.

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,