ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   

2.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 2
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง
Dear Valued BANK Credit Card members,

We are stepping into the third year of the successful BANK Rewards Program.
All BANK Credit Card personnel and myself are very delighted, as well as honored, to have provided service for you, our valued Card members, in the past few years.
We are marking this auspicious occasion with two exclusive privileges for you. Quick Point and Quick Mile are special rewards to you from BANK.
To represent our gratitude for your trust in us.
The Quick Point Program enables you to collect points much faster so you can redeem for valuable prizes. The former “50 Bath per 1 Point” system has been replaced with the new “20 Baht per 1 Point”, starting from every purchase you make from April 1, 2003 onwards. Moreover, the value of your points accumulated up to March 31, 2003 will be increased 2.5 times.
Additionally the Quick Miles Program facilitates your travel worldwide. You can redeem your BANK Rewards point for air tickets fast and conveniently. Your tickets will be delivered to you from leading travel agent, covering almost all destinations around the world. And if you already are a member of the frequent flyer program of the airline, you will also earn miles just like you purchase a re regular ticket.
I dearly wish that the two new privileges from BANK will satisfy you even further. Your satisfaction will become the inspiration that drives Bank to keep developing for the better to maintain a good, long-lasting relationship with you, our valued Card members.
Sincerely yours,
BANK

     1.คำว่า "Delight" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. อดทน เข้มแข็ง Choice B. ยินดี ชื่นชม
  Choice C. ปรารถนาดี Choice D. ความสวยงาม

     2.คำว่า "Auspicious"มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ความสวยงาม ตระการตา Choice B. สิ่งมหัศจรรย์์
  Choice C. ระวัง Choice D. โอกาสดี

     3. คำว่า "Exclusive" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง Choice B. ระวัง ต้องสงสัย
  Choice C. เฉพาะ เพียงผู้เดียว Choice D. รวมกันทุกสิ่ง ทุกอย่าง

     4.คำว่า "
Privilege" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. สิทธิพิเศษ Choice B. หมู่บ้านใหม่
  Choice C. หมู่บ้านถัดไป Choice D. ตามสบาย

     5.คำว่า "Accumulate" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. งานอดิเรก Choice B. รุ่งเรือง พัฒนา
  Choice C. การสัญจร Choice D. สะสม เพิ่มพูน

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,