ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   

3.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 3
   อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

From Advertising of ABN-AMRO

Same banks. New face.
From today several leading banks, well known in their own markets, will look a little different. They are adding our green and yellow shield to their names. We’re proud they will now be clearly recognized as part of one of the world’s leading banking group, with origins going back 180 years. It’s a visible sigh of the increasing collaboration between over 100,000 talented colleagues in more than 60 countries. Sharing knowledge and expertise. Sharing the same vision and values. Together, serving 15 million clients. United by mutual beliefs. Uniting under one shield.

     1.คำว่า "shield" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. มันเงางาม Choice B. ความอุตสาหะ พยายาม
  Choice C. สิ้นไป หมดไป Choice D. โล่ ป้องกัน

     2.คำว่า "talent" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ความสามารถ สติปัญญา Choice B. ความท้าทาย ให้ทดลองทำ
  Choice C. ง่ายดาย Choice D. ยอมรับ ยินยอม ,จำได้

     3. คำว่า "collaboration" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ทดลอง Choice B. สายงาน
  Choice C. วิทยาการ Choice D. ร่วมมือ

     4.คำว่า "recognize" มีความหมายว่าอย่างไร


  Choice A. รับผิดชอบ ผลการกระทำ Choice B. ยอมรับ ยินยอม,จำไดยอมรับ ยินยอม,จำได
  Choice C. หมุนเวียน เปลี่ยนผลัน Choice D. ทำให้ดีที่สุด

     5.คำว่า "colleague" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. สถานศึกษา วิทยาลัย Choice B. ร่วมมือร่วมใจ
  Choice C. เพื่อนร่วมงาน Choice D. ทดลอง

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,