ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   

5.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 5
   อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

The Three Rogues
(ที่มา Hitopadesha)

One there was a Brahmin. Who bought a goat in another village, and carry it home on his shoulder, was seen by three rogues, who said to one another; “if by some contrivance that goat can be taken from him, it well by great pleasure to us.”
With this view they severally sat down in the road under three trees, at some distance form each other, by which the Brahmin was to pass. One of the scoundrels called out, as he was going by: ‘Oh Brahmin! Why dost you carry that dog on the shoulder?”
“It is not a dog”, answered the Brahmin, “it is a goat for a sacrifice.”
Then at a certain distance away, the second knave put the same question to him; which when the Brahmin heard, he threw his goat down on the grown, and looking at it again and again, placed it a second time on his shoulder, and walked on with a mind waving like a swing.
The Brahmin heard the same question from the third villain, was persuaded that the goat was really a dog and taking it form his back, threw it down, and having washed himself, returned to his home.
The three rogues took the goat to there own house and feasted on it.
Thence he who thinks a knave as honest as himself is deceived by him, like this Brahmin who was ruined.

     1.คำว่า "Rouge" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. หนัก Choice B. เข้มแข็ง
  Choice C. คนโกง Choice D. เป็นไปได้ยาก

     2.คำว่า "Contrivance" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เชื่อมต่อ Choice B. จ่ายแจก
  Choice C. สำเร็จ Choice D. อุบาย

     3. คำว่า "Persuad" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. จูงใจ ชักชวน Choice B. รับไม่ได้
  Choice C. เดินทาง ท่องเที่ยว Choice D. ธรรมดา ไม่สำคัญ

     4.คำว่า "Deceive" มีความหมายว่าอย่างไร


  Choice A. ได้รับ ยินยอม Choice B. สูญหาย เสียหาย
  Choice C. โกหก หลอกลวง Choice D. ส่งเอกสาร

     5.คำว่า "Feaste" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เร็ว ทันอกทันใจ Choice B. งานเลี้ยง,พิธีฉลอง
  Choice C. ง่าย สะดวก Choice D. ยากลำบาก เหนื่อยยาก

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,