ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   

6.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 6
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

Message from Minister of Industry

I would like to extend my sincere congratulations to ADD (Thailand) Co., Ltd.
On attainment of the demanding IS) 9001 certificate.
Nowadays the industrial sector plays a greater role in the economic development of the country. Therefore the government through various measure, has been promoting the investment in this sector and encouraging the export of industrial product. At the mean time, the government has encouraged the industrialists to escalate the quality of their operations to meet the international standard. The achievement of the ADD (Thailand) Co., Ltd. On the ISO 9001 standard is the proud success that reflects the determination and dedication of all the staff in their effort to develop the products standard to meet the demand of the customers in both local and foreign market in order to compete in the world market. This endeavor contributes to the development of national industry as a whole.
On this occasion, I would like to extend my best wishes to the ADD (Thailand) Co., Ltd. May the management and all staff happy and prosper and maintain this quality management forever

     1.คำว่า "encourage" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ขาดแคลน , ไม่เพียงพอ Choice B. ความพยายาม
  Choice C. รุ่งเรือง ,สำเร็จ ,ก้าวหน้า Choice D. ให้กำลังใจ ,กระตุ้น , สนับสนุน

     2.คำว่า "escalate" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. สำเร็จ Choice B. พยายาม ,ทุ่มเท
  Choice C. งดงาม Choice D. เพิ่ม , มากขึ้น

     3. คำว่า "determination" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ขัดขวาง ,ยับยั้ง Choice B. มุ่งมั่น , ตั้งใจ
  Choice C. ใหม่ , สดใสกว่า Choice D. ความแตกแยก

     4.คำว่า "contribute" มีความหมายว่าอย่างไร


  Choice A. ความพยายาม ,บากบั่น Choice B. ความสามัคคี
  Choice C. สนับสนุน , ส่งเสริม Choice D. ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลง

     5.คำว่า "prosper" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เจริญรุ่งเรือง , สำเร็จ Choice B. งดงาม , ละเอียดอ่อน
  Choice C. อ้างอิงถึง , พาดพิง Choice D. สำคัญ , เป็นสิ่งแรก

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,