ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   

8.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 8
    อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

Adware vs. Spyware

While advertising\sponsoring is a common way to publish and promote a product for free, some software advertising systems do more then just showing static banners, they make use of your internet connection to retrieve new banner ads from a third parties server and send various information about you. This information is collected and sold to third parties. (In short words: The more they know about you, the higher is your value for them.) Because of the unobviously, secretly behavior of these systems, they are also called advertising trojans. Most of these systems are installed with a (often popular) host application, which may or may not work without the snoop ware components installed. Some attach them self to your browser, some are completely invisible. Popular applications including parasites are, for example Go!Zilla, AudioGalaxy or BearShare.

     1.คำว่า "retrieve" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ลำบาก , ทรมาณ Choice B. พยายาม , ทุ่มเท
  Choice C. หมดอายุ , ไม่สามารถเพิ่มได้ Choice D. ได้กลับ , กู้คืน

     2.คำว่า "unobviously" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ไม่ปรากฎชัด Choice B. สังเกตุการณ์
  Choice C. ไม่มีความคิดเห็น Choice D. สงสัย

     3. คำว่า "trojans" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ง่าย , สบาย(ใช้งานคล่อง) Choice B. สนุกสนาน
  Choice C. ความซับซ่อน ,ลึกลับ(ของกลไก) Choice D. อดทน , ดื้นดึง(แฝงตัวเข้ามา)

     4.คำว่า "snoop" มีความหมายว่าอย่างไร


  Choice A. เพลิดเพลิน Choice B. สอดแนม
  Choice C. วงกลม Choice D. ไม่สามารถระบุได้

     5.คำว่า "invisible" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เกินความสามารถ Choice B. ไม่มาเยี่ยมเยียน
  Choice C. มองไม่เห็น Choice D. ความมุมานะ

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,