ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

11.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 11
   อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

Kinnaree

According to Indian Legend, the Kinnaree is a being from the ‘Himmawatpradhes’ know in Thai as the ‘Himmaphan Forest’. Kinnaree is the name given to female figures, while the male figures are called ‘Kinnon’. The Kinnaree in Thai literature originates from India, but was modified to fit in with the Thai way of thinking. The Thai Kinnaree is therefore depicted as a young women of sublime beauty wearing an angel-like costume. The lower part of the body is similar to a bird, enabling her to fly wherever she want, and the travel back and forth between the human and the mythical worlds.
When swimming, she shed her wing and tail, and she then possesses a figure of an ordinary(beautiful) young woman. The Kinnaree is renowned for her speed to flight, which enables her to reach to many mysterious destinations where ordinary human-beings can’t go.
The most famous Kinnaree in Thailand is the figure known as ‘Manorah’ in a Thai tone entailed ‘Panyasachadok’. The dance called ‘Manorah-Buchayan’. Featured as an integral part of this literature is one of the most esoteric among the high classical dances of Thailand.


     
1.คำว่า "figures" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. นิ้วมือ Choice B. ร่าง,เครื่องหมาย
  Choice C. เล็ก ๆ , ขนาดย่อม Choice D. บินได้ , เหาะได้

     2. คำว่า " depict" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ขาดแคลน Choice B. สุภาษิต
  Choice C. พรรณนา Choice D. เป็นไปไม่ได้

     3. คำว่า " sublime" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เปรี๊ยว , รสจัดจ้าน Choice B. เลิศ,ประเสริฐ
  Choice C. แย่ , ตกต่ำ Choice D. มาตรฐาน

     4. คำว่า " enabling" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ไม่เพียงพอ , ขาดแคลน Choice B. เลิศ , ประเสิรฐ
  Choice C. เป็นไปไม่ได้ Choice D. ให้อำนาจ,ทำให้สามารถ

     5. คำว่า "mythical" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ทางที่เลือกเอง Choice B. เรื่องสั้น
  Choice C. สารคดี Choice D. นิทาน

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,