ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

12.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 12
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

The cultural heritage of a Kingdom

Thailand’s ancient murals not only demonstrate the ingenuity and craftsmanship of the Thai people, they vividly document the lifestyle and religious beliefs of bygone age.
In Amazing Thailand year 1998-1999, PARKER Pens are proud to help maintain the spirit of the Thai mural with a limited edition PARKER Vector “Thai Mural” pen. A fine writing instrument, decorated with some of the kingdom’s most beautiful mural artwork. The PARKER Vector “Thai Mural” pen is a wonderful souvenir and gift to commemorate your visit to the Kingdom.


     
1. คำว่า " murals" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ชุมชน Choice B. ฝูงชนจำนวนมาก
  Choice C. จิตรกรรมฝาผนัง Choice D. นาฎศิลป์

     2. คำว่า " ingenuity" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ช่างประดิษฐ์ Choice B. ไม่เหมือนที่คิดไว้
  Choice C. ความเฉพาะตัว Choice D. เลิศล้ำ , ยอดเยี่ยม

     3. คำว่า " craftsmanship" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ฝีมือ,ความชำนาญ Choice B. อดทน , พยายามสูง
  Choice C. เรือชนิดหนึ่ง Choice D. ความสวยงาม , วิจิตร

     4. คำว่า " vividly" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. รวดเร็ว Choice B. พอเพียง
  Choice C. แจ่มชัด Choice D. สวยงาม

     5. คำว่า " instrument" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. การซ่อมบำรุง Choice B. เครื่องเขียน,เครื่องมือ
  Choice C. งานขนาดใหญ่ Choice D. ความพยายาม , บากบั่น

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,