ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

13.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 13
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

The great ‘Copy and paste’ scandal

Miami (Reuters)-A scandal at the University of Viginai last week has focused attention on the battle against “copy-and-paste” plagiarism, which has made academic cheating in the Information Age easier, faster and—until now—harder to catch.
In that incident, 122 students are suspected of plagiarism in a physics term paper and could be expelled or stripped or stripped of recently awarded degrees from the school in Charlottesville, Virginia. Suspicion surfaced when a student who scored poorly on a paper complained to physics Professor Louis Bloomfield that cheaters were artificially inflating class grades by copying others’ work.


     
1. คำว่า " scandal" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. มีชื่อเสียงดี , เป็นที่รู้จักว่าดีงาม Choice B. รอยถลอก , การขูดขีด
  Choice C. การสร้างสรร Choice D. เรื่องที่น่าละอาย,เรื่องอื้อฉาว

     2. คำว่า " plagiarism" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. การสร้างสรรงานใหม่ ๆ Choice B. ทางลัด
  Choice C. การขโมยความคิด Choice D. การทดลองที่รวดเร็ว

     3. คำว่า " suspicion" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ข้อกังขา , ข้อสงสัย Choice B. วิเคราะห์ , สังเคราะห์
  Choice C. ถูกต้อง , ตามต้องการ Choice D. ความขยันขันแข็ง

     4. คำว่า " surfaced" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ไม่เพียงพอ ,ขาดแคลน Choice B. เผชิญหน้า , พบกับ
  Choice C. ไม่สู้หน้า , ไม่อยากพบเจอ Choice D. มากมาย , สมบูรณ์

     5. คำว่า " artificially" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. อย่างไม่เป็นธรรมชาติ , ปลอม Choice B. งานศิลปะที่ละเอียด , ช่างศิลป์
  Choice C. ความสามารถทางศิลปะ Choice D. เป็นธรรมชาติ , ตามกฏเกณฑ์

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,