ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

14.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 14
   อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

E-Commerce Advantages

The Internet’s ease of entry global reach, low cost and virtual real-time features are attracting a growing number of businesses to Internet commerce each day. Both buyer and sellers are experiencing successful Internet uses they are not limited to a transaction or business type or even dollar volumes. The limiting factors seem to be provider’s applications and buyer’s perceptions and reluctance to use unproven and often limited applications. Even with slow acceptance. Record number of see significant growth in these numbers as we move into the 21st century.


     
1. คำว่า " virtual" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. โดยแท้จริง Choice B. ธุรกิจใหม่
  Choice C. อนาคต Choice D. เป็นไปไม่ได้

     2. คำว่า " transaction" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. การเดินทาง , การเคลื่อนย้าย Choice B. ปัญหาทียากลำบาก
  Choice C. การซื้อขาย,ธุรกิจ Choice D. อุปกรณ์

     3. คำว่า " perception" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. แบ่งปันให้ Choice B. ความเข้าใจ
  Choice C. สำรอง , ทดแทน Choice D. อุตสาหะ

     4. คำว่า " reluctance" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. อึกอัก , ลังเล Choice B. รวดเร็ว , คล่องแคล่ว
  Choice C. ยากเกินไป Choice D. ถ่วงเวลา , ล่าช้า

     5. คำว่า " significant" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ความโปร่งใส Choice B. การลดขั้นตอน
  Choice C. เป็นเครื่องหมาย Choice D. ความสอดคล้องกัน

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,