ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

15.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 15
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

INTRODUCTION

The purpose of the article is to give the reader a clear understanding and awareness of purchasing performance measurement. In today context, the importance of performances for many groups such as marketing, finance, manufacturing and corporate as a whole entity, of which measurement is important.
In the management of a business enterprise, we often look at the balance sheet to determine the company’s continuing growth and profitability through and assessment of a financial statement. Its effectiveness can only be assessed correctly within the purview of financial statement and accounts. Purchasing department being a service oriented and a profit center approach to performance management has a pivotal part in the corporate goal, which is tied to the mission and vision of a business organization.


     
1. คำว่า " awareness" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ตระหนัก Choice B. รัดกุม
  Choice C. ความไม่รู้ Choice D. มีเหตุผล

     2. คำว่า " profitability" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ความสามารถ , พยายาม Choice B. กิจกรรม
  Choice C. ประโยชน์ , กำไร Choice D. ศูนย์กลาง

     3. คำว่า " assessment" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. มอบหมาย , สั่งการ Choice B. คุกคาม , บุกรุก
  Choice C. ประเมิน,กำหนด Choice D. เกินความสามารถ

     4. คำว่า " approach" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. โด่งดัง , มีชื่อเสียง Choice B. เส้นทางที่แคบ ๆ
  Choice C. เพิ่มเติม Choice D. ใกล้จะถึง,จวน

     5. คำว่า " pivotal" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. อ่อนแอ , อ่านไหว Choice B. จุดสำคัญ, หัวใจ
  Choice C. ยุ่งยาก , ลำบากใจ Choice D. ประชาสัมพันธ์

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,