ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

16.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 16
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

Human rights issue raised by protesters of Jiang’s Italy visit
Rome, AFP

A small but vocal group of protesters chanted slogans at Chinese President Jiang Zemin yesterday as he arrived for talk with an Italian political leader at the start of an official visit to Rome.
Freedom and The time has come for change shouted around 20 demonstrators gathered outside the Italian parliament, where Mr. Jiang came to hold talks with National Assembly speaker Luciano Violante.
Mr. Jiang remained expressionless as they continued to chant when he left the building, shame on you Jiang Zemin. Shame on you Italy and Europe” read a huge banner. Security officials were unimpressed by the protest, organized by the Italian Radical Party.


     
1. คำว่า " chant" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. หลอกลวง , โกหก Choice B. ประทับใจ , ชอบ
  Choice C. สวดมนต์,ท่อง Choice D. รวดเร็ว

     2. คำว่า " demonstrators" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ยากลำบาก Choice B. แปลกประหลาด
  Choice C. ตัวแทน , แขกรับเิชิญ Choice D. ผู้แสดง,ผู้เดินขบวน

     3. คำว่า " Assembly" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ปัจจุบัน , ทันสมัย , ทันเหตุการณ์ Choice B. ประเทศขนาดใหญ่
  Choice C. ผู้มืชื่อเสียง Choice D. การชุมนุม,ที่ประชมุสภา,สมัชชา

     4. คำว่า " shame" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เงา , บดบัง Choice B. เบิกบาน , ยินดี
  Choice C. ความอดสู,ละอายใจ Choice D. ความสว่าง

     5. คำว่า " Radical" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ปัจจัย,พวกหัวรุนแรง Choice B. เส้นผ่าศูนย์กลาง
  Choice C. ยา , เวชภัณฑ์ Choice D. ตกลงใจ

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,