ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

18.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 18
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

Important Notice

- Please check the ticket correctly, if there are any mistake, please inform clerks immediately
- Please board at the original station specified on the ticket; otherwise, the reservation will be cancelled automatically.
- Postponement of journey or refund of tickets must be made not later than 1 hour after departure time (except party ticket) by SRT’s regulation.
- The difference in fares and supplementary charges will be no refund if passengers change options to travel in a lover class.
- In case of the lost ticket, no responsibilities are provided by SRT.
- Animal or strong smell foods/fruits are not allowed in air-conditioned coaches.
State Railway of Thailand.


     
1. คำว่า " immediately" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. บกพร่อง, ผิดพลาด Choice B. ทันที , ฉับพลัน
  Choice C. ผสมกลมกลืน Choice D. ความสามารถพิเศษ

     2. คำว่า " original" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. สำคัญ , พิเศษยิ่ง Choice B. ต้นฉบับ , เดิม
  Choice C. ความซับซ้อน Choice D. ผิด , คลาดเคลือนจากความจริง

     3. คำว่า " postpone" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. สนับสนุน , ส่งเสริม Choice B. ประชาสัมพันธ์
  Choice C. เลื่อน , เลื่อนไป Choice D. ผิดนัด

     4. คำว่า " regulation" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. โอกาสดี Choice B. บริหาร , จัดการ , ประสานงาน
  Choice C. เสียบรรยากาศ Choice D. ระเบียบ , ข้อกำหนด , สม่ำเสมอ ,ประจำ

     5. คำว่า " passengers" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. การสอบผ่าน Choice B. ผู้โดยสาร
  Choice C. เจ้าหน้าที่ Choice D. คนเก็บเงิน

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,