ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
   
ระััดับ 2
ยินดีต้อนรับสมาิชิกระดับ 2 ทุกท่านครับ

19.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 19
  อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม Choice หน้าข้อที่ถูกต้อง

Sumalee to check school entrance exam scores
Sirikul Bunnag

Sumalee Limpa-ovart will tomorrow check the scores of children including her daughter who sat an entrance exam of Kasetsart University’s Demonstration School.
It has been almost a year since the prosecution tried to establish Mrs. Sumalee’s daughter failed the test because of favoritisms.
The woman yesterday said she did not expect “the truth to be there” but would look at the scores any way just to exercise her right to know.
The school had earlier refused to show her the scores, arguing that would be an intrusion on the privacy of 120 children who passed the exam.
Mrs. Sumalee then appealed to a commission overseeing the enforcement of the State Information Act and won.
The woman yesterday said she believed the school would not try and trick again to make her cancel the checking like it had done the first time she was scheduled to do so on Feb 15.
“But I don’t hope my seeing the scores would give any real answer. I don’t thing the scores could tell whether my daughter really could not make it,” she said. “I just want justice.” Mrs. Sumalee said she wanted the length of time state information could be kept hidden from the public cut short to prevent official documents being tampered with. The woman said she might consider making a new move against the school if irregularities were spotted.


     
1. คำว่า "prosecution" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. เชิญชวน , โน้มน้าว Choice B. ความลับ , เรื่องสำคัญ
  Choice C. ยกขึ้น , ทำให้สูงขึ้น Choice D. ดำเนินการ,การสอบสวน

     2. คำว่า " establish" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. ตั้งใจ , มุ่งมั่น ,เอาจริงเอาจัง Choice B. ความคุ้นเคย
  Choice C. ตั้งหลักฐาน,ตั้งมั่น ,ก่อตั้ง Choice D. ความเข้าใจกัน

     3. คำว่า " arguing" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. การเพาะปลูก Choice B. การโต้แย้ง
  Choice C. การประนีประนอม Choice D. การสนทนา

     4. คำว่า " intrusion" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. บุกรุก,ก้าวร้าว Choice B. อึดอัด , ลำบากใจ
  Choice C. ประนีประนอม , ยินยอม Choice D. ภาพประกอบ

     5. คำว่า " enforcement" มีความหมายว่าอย่างไร

  Choice A. กองกำลัง Choice B. บังคับ,ใช้
  Choice C. ความจำเป็น Choice D. ความน่าจะเป็น

*** ถ้าตอบไม่ได้อย่าลืมกลับมาฝึกบ่อย ๆ นะครับ ... ขอให้เก่งเร็ว ๆ ทุกคนเลย***
Home Level 1

 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,