ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Reading    
     
จุดประสงค์ : เก่งภาษา.คอม
Malaysia’s largest mall opens Free
Dear Valued BANK Credit Card members,Free
From Advertising of ABN-AMRO Free
Intercontinental Hotels & Resorts Free
The Three Rogues Free
Message from Minister of Industry Free
Message from Prime Minister Free
Adware vs. Spyware Free
Israel pulls down barrier section Free
A message from the President. Free
แบบทดสอบสำหรับข้อ 1-10
Kinnaree Free
The cultural heritage of a Kingdom Free
The great ‘Copy and paste’ scandal Free
E-Commerce Advantages Free
INTRODUCTION Free
Human rights issue raised Free
Four jailed Free
Important Notice Free
Sumalee to check school Free
Hillary tours Egypt Free
21.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 21
22.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 22
23.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 23
24.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 24
25.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 25
26.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 26
27.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 27
28.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 28
29.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 29
30.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 30
31.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 31
32.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 32
33.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 33
34.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 34
35.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 35
36.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 36
37.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 37
38.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 38
39.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 39
40.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 40
41.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 41
42.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 42
43.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 43
44.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 44
45.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 45
46.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 46
47.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 47
48.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 48
49.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 49
50.ฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 50
   Copyright 2004 © kengpasa.com All Right Reserved.
 เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,