ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

1.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 1
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
เดือน
ออกเสียงว่า : มันธ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 เงินเดือน
ออกเสียงว่า : แซ็ลละริ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 ลักษณะ , แบบฟอร์ม , รูปแบบ
ออกเสียงว่า : 'ฟอม
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 จาก , ห่าง , เนื่องด้วย , นับจาก
ออกเสียงว่า : 'ฟร็อม
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 ขั้นตอน , ขบวนการ , ระเบียบ
ออกเสียงว่า : เพอะ'ซีเจอะ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 ตาราง , รายละเอียด , ตารางเวลา
ออกเสียงว่า : 'สเค็จจุล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 การจัดการ , การบริหาร , การดำเนินการ , ฝ่ายบริหาร
ออกเสียงว่า : 'แม็นนิจมันท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 ธุรกิจ , กิจการ , การงาน , ภารกิจ
ออกเสียงว่า : 'บิซนิซ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 โปรแกรมเมอร์ , คนเขียนโปรแกรม
ออกเสียงว่า : โพรแกร็มเมอร์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 ไวยากรณ์
ออกเสียงว่า : 'แกร็มมะ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,