ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

3.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 3
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
เชื่อมกัน , รวม , บูรณาการ
ออกเสียงว่า : 'อินทิเกรท
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 กลยุทธ์ , ยุทธศาสตร์
ออกเสียงว่า : 'สแท็ททิจิ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 ต่อรอง, ต่อราคา, ตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, คาดการณ์
ออกเสียงว่า : 'บากิน
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 ชิ้นส่วนประกอบ, ร่วมสมคบ
ออกเสียงว่า : แอ็ค'เซ็สซะริ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 ความแตกต่างกัน , อย่างแตกต่าง
ออกเสียงว่า : ดิฟฟริเรนทิเอท
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 บัญชีรายการส่งสินค้า , หนังสือนำส่ง
ออกเสียงว่า : 'อินวอยส์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 การตลาด
ออกเสียงว่า : มาคิททิง
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 บุคคล , ส่วนตัว , ด้วยตนเอง ,รูปร่างหน้าตา
ออกเสียงว่า : 'เพอซินนึล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ , บุคลากร , แผนกบุคคล
ออกเสียงว่า : 'เพอซะ'เ็น็ล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 ผู้บริหาร , ผู้ควบคุม
ออกเสียงว่า : อัด'มินนิสเทรเทอะ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,