ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

4.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 4
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
โดยทั่วไป , รวม , ครอบคลุม , ธรรมดา
ออกเสียงว่า : 'เจ็นนึรึล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 ความรู้ , การรู้ , ความเข้าใจ
ออกเสียงว่า : 'น็อลลิจ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 ตำแหน่งทางการตลาด
ออกเสียงว่า : พอชิเชินนิ่ง
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 การซื้อ , จัดซื้อ
ออกเสียงว่า : 'เพอเชิส
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 เปลี่ยนแปลง
ออกเสียงว่า : เชนจ์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 บังเอิญ , โอกาส , ความเป็นไปได้
ออกเสียงว่า : ชานส์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 แค็ตตาล็อก , รายการ , สมุดรายชื่อ
ออกเสียงว่า : 'แค็ททะล็อก
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 แผนภาพ , แผนผัง
ออกเสียงว่า : 'ไดอะแกรม
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 เทคนิค , วิธีการ (=technicแต่เขียนต่างกัน)
ออกเสียงว่า : เท็ค'นิค
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 สายตา , มองเห็น , จริง
ออกเสียงว่า : 'วิซซิวอัล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,