ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

5.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 5
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
ประเภท , ขอบข่าย
ออกเสียงว่า : 'แค็ททิเกอะริ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 ห้องแสดงผลงาน , ที่นั่งชั้นบน , เฉลียง
ออกเสียงว่า : 'แก็ลละริ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 ตรงไป , ตรง
ออกเสียงว่า : สเทรท
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 จุดแข็ง , กำลัง , ความเข้มแข็ง , แสงยานุภาพ
ออกเสียงว่า : สเทร็งธ์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 ความอ่อนแอ , ไม่แข็งแรง , จุดอ่อน
ออกเสียงว่า : 'วีคนิส
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 โอกาส , จังหวะ
ออกเสียงว่า : อ็อพพะ'ทิวนิทิ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 อุปสรรค , การคุมคาม ,ลางร้าย
ออกเสียงว่า : เธร็ท
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 สะดวก
ออกเสียงว่า : คัน'วิเนียนส์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 ขายส่ง , ขนานใหญ่
ออกเสียงว่า : 'โฮลเซล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 สำรวจ , สังเกต , มองโดยรอบ
ออกเสียงว่า : 'เซอเว
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,