ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

6.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 6
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
ศาสนา
ออกเสียงว่า : ริ'ลิจจึล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 พุทธศาสนา
ออกเสียงว่า : 'บูดิซึม
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 พุทธศาสนิกชน
ออกเสียงว่า : 'บูดิสท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 คริสต์ศาสนิกชน , เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
ออกเสียงว่า : คริสเทียน
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 เหา , หมัด , แมลงกาฝาก
ออกเสียงว่า : ไลส์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 ข้าว
ออกเสียงว่า : ไรส์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 ถูกต้อง , เหมาะสม , สิทธิ , มือขวา
ออกเสียงว่า : ไรท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 ลิขสิทธิ์ ,สงวนลิขสิทธิ์
ออกเสียงว่า : 'ค็อพพิไรท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 สิทธิบัตร , อนุญาตเป็นพิเศษ , สิทธิผูกขาดคนเดียว
ออกเสียงว่า : 'เพทินท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 ใบอนุญาต , อนุญาต , ปล่อย (=licenseเขียนต่างกัน)
ออกเสียงว่า : 'ไลซินล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,