ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

7.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 7
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
ไอ
ออกเสียงว่า : คอจซ์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 ต้นทุน , ราคา , ค่าใช้จ่าย
ออกเสียงว่า : ค็อสท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 สาเหตุ , ต้นเหตุ
ออกเสียงว่า : คอซ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 หลักสูตร , ก้าวหน้า , วิธี ,ดำเนินการ
ออกเสียงว่า : คอส
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 ชายฝั่ง , ฝั่งทะเล , ชายหาด
ออกเสียงว่า : โคสท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 จับ (กริยาช่องที่ 2 ของ catch)
ออกเสียงว่า : คอท
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 เสื้อผ้า (n.)
ออกเสียงว่า : โคลทซ์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 สวมเสื้อผ้าให้ , จัดหาเสื้อผ้าให้ , คลุม , ปิด (v.)
ออกเสียงว่า : โคลท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 สิ่งทอ (ฝ้าย,ไหม..) , เสื้อผ้า , ชิ้นผ้า
ออกเสียงว่า : คลอธ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 เสื้อผ้า , เสื้อผ้าชุดหนึ่ง
ออกเสียงว่า : โคลธ์ทิง
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,