ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

8.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 8
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
ปิด ,ยุติ , ชิด
ออกเสียงว่า : โคลซ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 หิว
ออกเสียงว่า : 'ฮังกริ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 กระหาย , แห้งผาก ,แห้งแล้ง
ออกเสียงว่า : 'เธิสทิ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 ความเป็นไปได้
ออกเสียงว่า : ฟิซะิบิิลิทิ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 ทำด้วยมือ , หนังสือคู่มือ
ออกเสียงว่า : 'แมนนิวอัล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 ตรงเวลา , รักษาเวลา
ออกเสียงว่า : 'พังค์ทิวอัล
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 เคารพ , นับถือ , ความสนใจ , มองเป็น v. ,ถือเป็น v.
ออกเสียงว่า : ริ'กาด
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 การขึ้นเงินเดือน , ยกขึ้น , ตั้งขึ้น
ออกเสียงว่า : เรซ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 ขยับสูงขึ้น , เจริญ , การเพิ่มขึ้น , สันเขา ,เนินลาด
ออกเสียงว่า : ไรซ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 ติด , แนบ , ประกอบ , ผูก
ออกเสียงว่า : อะ'แท็ซ
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,