ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   

9.ฝึกหัดเขียนคำให้ถูกต้อง บทที่ 9
  จงดูความหมายของคำด้านซ้ายมือ แล้ว เขียนภาษาอังกฤษในช่องขวามือให้ถูกต้อง

ข้อ 1
ร้านอาหาร , ภัตตาคาร
ออกเสียงว่า : 'เร็สทึร็อง
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 2 ตะเกียบ
ออกเสียงว่า : 'ช็อฟส์สทิคส์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 3 อาหารเที่ยง
ออกเสียงว่า : ลันช์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 4 ออกวางตลาด , การปล่อย (เรือ)ลงน้ำ , ยิง (จรวด)
ออกเสียงว่า : ลอนซ์ , ลานซ์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 5 รณรงค์ , การเคลื่อนไหว , ยุทธการ (ทหาร) , การรบ
ออกเสียงว่า : แค็ม'เพน
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 6 แตก , ร้าว , ชะงัก
ออกเสียงว่า : เบรค
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 7 เบรครถ , ห้ามล้อรถ
ออกเสียงว่า : เบรค
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 8 อาหารเช้า
ออกเสียงว่า : 'เบร็คฟัสท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 9 ขนมปัง
ออกเสียงว่า : เบร็ด
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออก

ข้อ 10 แผ่น หรือ ชิ้นขนมปัง
ออกเสียงว่า : โทสท์
คำนี้เขียนอย่างไร...จงเขียนที่ช่องขวามือ
 
พิมพ์ที่นี่...
คิดไม่ออกเว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,