ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Writing    
   
จุดประสงค์ : เก่งภาษา.คอม
เดือน , เงินเดือน , แบบฟอร์ม ...Free
คำนาม , คำบุรพบท , คำสันธาน ...Free
บูรณาการ , กลยุทธ์ , ต่อรอง ...Free
ทั่วไป , ความรู้ , ตำแหน่งทางการตลาด ...Free
ประเภท , ห้องแสดงผลงาน , ตรงไป ...Free
ศาสนา , พุทธศานา , พุทธศานิกชน ...Free
ไอ , ต้นทุน , สาเหตุ ...Free
ปิด , หิว , กระหาย ...Free
ร้านอาหาร , ตะเกียบ , อาหารเที่ยง ...Free
สภาพอากาศ , เมตร , กิโลเมตร ...Free
แบบทดสอบสำหรับข้อ 1-10
21.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 21
22.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 22
23.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 23
24.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 24
25.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 25
26.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 26
27.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 27
28.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 28
29.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 29
30.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 30
31.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 31
32.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 32
33.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 33
34.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 34
35.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 35
36.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 36
37.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 37
38.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 38
39.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 39
40.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 40
41.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 41
42.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 42
43.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 43
44.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 44
45.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 45
46.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 46
47.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 47
48.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 48
49.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 49
50.แบบฝึกหัดเขียน ที่ 50
   Copyright 2004 © kengpasa.com All Right Reserved.
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,