ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
 Games    
   

4.Opposites 1
 
    เลือกคำจากซ้ายมือ ที่มีความหมายตรงข้ามกับขวามือ แล้วลาก (Drag) มาต่อกัีน นะครับ เมื่อครบแล้วคะแนนจะออกมา   
                                                          

   

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ohophoto , inthanon , thaieagle , yodtip , fhappy , ohofanpage ,
smiletips , dumrong , bedura , webchob , thai77 , ohofoto
, dangdumrong ,pmtsmartgroup.com, appchob , คนรักไอที ,