<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> แบบทดสอบ Kengpasa.com

                แบบทดสอบ Reading บทที่ 1-10

คลิก ที่เครื่องหมายวงกลมหน้าข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง จนครบ 50 ข้อ แ้ล้วคลิกตรวจผลการสอบที่ด้านล่าง
ท่านมีเวลา 50 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ครับ ขอให้โชคดึีในการสอบ

1.คำว่า "launch" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ผลักดัน ดึงดัน C) เปิดใหม่ ออกใหม่
B) ความสวยงาม ตระการตา D) จากไป สูญหาย

2.คำว่า "mammoth" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ความสวยงาม ตระการตา C) เดือนแรก
B) ผู้มีพระคุณ D) ใหญ่โต

3.คำว่า "Boost" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ส่งเสริม ผลักดัน C) ที่รับเอกสาร
B) เปิดใหม่ ออกใหม่ D) สำนักงานใหญ่
          
4.คำว่า "Prime Minister" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) คณะรัฐมนตรี C) นายกรัฐมนตร
B) รัฐมนตรี D) รัฐบาล
          
5.คำว่า "Tycoon" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) พายุอันยิ่งใหญ่ C) หมุนเวียน เปลี่ยนผลัน
B) ยักษ์ใหญ่ มหาเศรษฐ D) คนรุ่นใหม่
          
6.คำว่า "Delight" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) อดทน เข้มแข็ง C) ปรารถนาด
B) ยินดี ชื่นชม D) ความสวยงาม
          
7.คำว่า "Auspicious" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ความสวยงาม ตระการตา C) ระวัง
B) สิ่งมหัศจรรย D) โอกาสดี
          
8.คำว่า "Exclusive" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง C) เฉพาะ เพียงผู้เดียว
B) ระวัง ต้องสงสัย D) รวมกันทุกสิ่ง ทุกอย่าง
          
9.คำว่า "Privilege" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) สิทธิพิเศษ C) หมู่บ้านถัดไป
B) หมู่บ้านใหม D) ตามสบาย
          
10.คำว่า "Accumulate" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) งานอดิเรก C) การสัญจร
B) รุ่งเรือง พัฒนา D) สะสม เพิ่มพูน
          
11.คำว่า "shield" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) มันเงางาม C) สิ้นไป หมดไป
B) ความอุตสาหะ พยายาม D) โล่ ป้องกัน
          
12.คำว่า "talent" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ความสามารถ สติปัญญา C) ง่ายดาย
B) ความท้าทาย ให้ทดลองทำ D) ยอมรับ ยินยอม ,จำได้
          
13.คำว่า "collaboration" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ทดลอง C) วิทยาการ
B) สายงาน D) ร่วมมือ
          
14.คำว่า "recognize" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) รับผิดชอบ ผลการกระทำ C) หมุนเวียน เปลี่ยนผลัน
B) ยอมรับ ยินยอม,จำได้่ D) ทำให้ดีที่สุด
          
15.คำว่า "colleague" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) สถานศึกษา วิทยาลัย C) เพื่อนร่วมงาน
B) ร่วมมือร่วมใจ D) ทดลอง
          
16.คำว่า "Complimentary" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) อภินันทนากร , คารวะ , ชมเชย C) ความสะดวกสะบาย , สุขสบาย , ระงับ
B) มีส่วนร่วม , ประกอบเป็น D) ความสามารถพิเศษ
          
17.คำว่า "soothing" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ผ่อนคลาย ระงับ C) ลื่น ไหล
B) รุนแรง พุ่งไปข้างหน้า D) ความสามารถพิเศษ
          
18.คำว่า "sanctuary" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ตรงเวลา C) คุ้มครอง อนุรักษ
B) อนามัย ความปลอดภัย D) อดทน ทนทาน
          
19.คำว่า "entirely" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ทางเข้า C) จุดสิ้นสุด จุดจบ
B) ยากลำบาก เดือนร้อนไปทั่ว D) บริบูรณ์ ทั้งมวล
          
20.คำว่า "Participating" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) พิเศษอย่างยิ่ง C) การเข้าร่วม
B) ชิ้นส่วนที่สำคัญ D) ระมัดระวัง

21.คำว่า "Rouge" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) หนัก C) คนโกง
B) เข้มแข็ง D) เป็นไปได้ยาก

22.คำว่า "Contrivance" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) เชื่อมต่อ C) สำเร็จ
B) จ่ายแจก D) อุบาย

23.คำว่า "Persuad" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) จูงใจ ชักชวน C) เดินทาง ท่องเที่ยว
B) รับไม่ได D) ธรรมดา ไม่สำคัญ

24.คำว่า "Deceive" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ได้รับ ยินยอม C) โกหก หลอกลวง
B) สูญหาย เสียหาย D) ส่งเอกสาร

25.คำว่า "Feaste" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) เร็ว ทันอกทันใจ C) ง่าย สะดวก
B) งานเลี้ยง,พิธีฉลอง D) ยากลำบาก เหนื่อยยาก

26.คำว่า "encourage" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ขาดแคลน , ไม่เพียงพอ C) รุ่งเรือง ,สำเร็จ ,ก้าวหน้า
B) ความพยายาม D) ให้กำลังใจ ,กระตุ้น , สนับสนุน

27.คำว่า "escalate" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) สำเร็จ C) งดงาม
B) พยายาม ,ทุ่มเท D) เพิ่ม , มากขึ้น

28.คำว่า "determination" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ขัดขวาง ,ยับยั้ง C) ใหม่ , สดใสกว่า
B) มุ่งมั่น , ตั้งใจ D) ความแตกแยก

29.คำว่า "contribute" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ความพยายาม ,บากบั่น C) สนับสนุน , ส่งเสริม
B) ความสามัคคี D) ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลง

30.คำว่า "prosper" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) เจริญรุ่งเรือง , สำเร็จ C) อ้างอิงถึง , พาดพิง
B) งดงาม , ละเอียดอ่อน D) สำคัญ , เป็นสิ่งแรก

31.คำว่า "herald" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ส่งผล , ส่งสาร C) ปิดบัง , ซ่อนเร้น
B) เข้มแข็ง , แข็งแรง D) อึดอัด

32.คำว่า "Significantly" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) รายละเอียด C) สำคัญ,ที่มีความหมาย
B) องค์ประกอบ , สิ่งประกอบ D) บังคับ , จำกัด , ขอบเขต

33.คำว่า "endervor" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) พิเศษอย่างยิ่ง , ความสำัคัญ C) ความพยายาม , ความบากบั่น
B) ความร้ายกาจ , โหดร้าย D) รวดเร็ว , คล่องตัว , คล่องแคล่ว

34.คำว่า "decade" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ครบรอบ C) ทศวรรษ , รอบ 10 ปี
B) ศตวรรษ , รอบ 100 ปี D) รอบ 12 ปี

35.คำว่า "pleasure" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) แรงกดดัน , บีบบังคับ C) ความสำคัญ
B) ผ่อนคลาย , ผ่อนปรน D) ความพอใจ , ความสุข

36.คำว่า "retrieve" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ลำบาก , ทรมาณ C) หมดอายุ , ไม่สามารถเพิ่มได้
B) พยายาม , ทุ่มเท D) ได้กลับ , กู้คืน

37.คำว่า "unobviously" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ไม่ปรากฎชัด C) ไม่มีความคิดเห็น
B) สังเกตุการณ์ D) สงสัย

38.คำว่า "trojans" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ง่าย , สบาย(ใช้งานคล่อง) C) ความซับซ่อน ,ลึกลับ(ของกลไก)
B) สนุกสนาน D) อดทน , ดื้นดึง(แฝงตัวเข้ามา)

39.คำว่า"snoop" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) เพลิดเพลิน C) วงกลม
B) สอดแนม D) ไม่สามารถระบุได้

40.คำว่า "invisible" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) เกินความสามารถ C) มองไม่เห็น
B) ไม่มาเยี่ยมเยียน D) ความมุมานะ

41.คำว่า "deviates" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) แบ่งแยก , แตกแยก C) เฉ , หันเห
B) การอดอาหาร D) ชนชั้น , กลุ่มคน

42.คำว่า "torritories" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ปัญหาใหญ C) น่ากลัว , อกสั่นขวัญแขวน
B) อาณาเขต , อาณานิคม D) อาการปรกต

43.คำว่า "assault" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) รวบรวม , สะสม C) ยากลำบาก
B) โจมตี , ทำลาย D) เหมาะสม , สมควร

44.คำว่า "offshoot" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) แขนง , สาขา , ชนกลุ่มน้อย C) ไม่ได้ , ยาก , ลำบาก
B) กองกำลังทหาร D) ประจำการ , ลาดตระเวณ

45.คำว่า "movement" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) จดจ้อง , มองอยู่กับที่ C) จำนวนมาก
B) ลักษณะ D) ความเคลื่อนไหว , เคลื่อนย้าย

46.คำว่า "efficiency" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ขาดแคลน , ไม่พอเพียง C) เล็ก ๆ น้อย ๆ
B) ประสิทธิภาพ D) ราคาถูก

47.คำว่า "ranked" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ลำดับ , ชั้น , แถว C) ชื่อเสียง
B) รุนแรง , หนัก , ยาก D) เข้มข้น , ปริมาณมาก

48.คำว่า "prestigious" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ตามลำดับ C) มีเกียรต
B) ร่วมมือกัน D) หลากหลาย

49.คำว่า"constant" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ชัดเจน , เข้าใจง่าย C) เคลื่อนไหว
B) หนักแน่น , มั่นคง D) ตกลง , เห็นร่วมกัน

50.คำว่า "reaffirm" มีความหมายว่าอย่างไร ?
A) ความจริง C) อดทน
B) ขนาดเล็ก D) ยืนยัน


 

คลิกตรวจผลการสอบแล้วรอคะแนนสักครู่..นะครับ