ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง
Objective 
     จุดประสงค
์ 
     
 
 

            ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาแห่งทักษะ คือ การฝึกฝน ได้ใช้บ่อย ๆ ได้ฝึกบ่อย ๆ ได้ผ่านตาบ่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดความชำนาญ
คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกจะเกิดปัญหาเหล่านี้ คือ

           1.จำศัพท์ไม่ค่อยได้ ไม่มีโอกาสได้ใช้บ่อย ๆ หรือ ไม่ค่อยไ้ด้อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
           2.เขียนไม่ค่อยถูก บางครั้งคำที่คิดว่าง่ายกลับเขียนผิด
           3.ไม่รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ เพราะสำนวนไม่สามารถแปลตรง ๆ ได้


           จากเหตุผลเหล่านี้เว็บไซต์ kengpasa.com จึงไ้ด้จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาิชิกได้ฝึกฝน และ พัฒนาทักษะ บ่อย ๆ มีเวลาว่าง
เข้า Internet เมื่อใดก็ไม่ลืมแวะมาฝึกภาษาได้

           เราจะพัฒนาแบบฝึกหัด ให้ผู้สนใจ และ สมาชิกได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากท่านใด เห็นประโยชน์ของการฝึกทักษะเหล่านี้
อย่าืลืมให้กำลังใจเราด้วยการสมัครเป็นสมัครชิก ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ช่วยให้เว็บไซต์และทีมงานทำงานได้นะครับ

...ทีมงานเก่งภาษา.คอม...

Kengpasa.com

......สมัครสมาชิก.....

 
   Copyright 2004 © kengpasa.com All Right Reserved.